Per a Pacients

Selecció de les preferències

TDApp proporciona informació sobre el TDAH, les seves repercussions, els medicaments disponibles, la seva eficàcia i els seus efectes adversos. Aquesta informació li ajudarà a seleccionar les seves preferències respecte del tractament del TDAH. Per indicar les seves preferències li demanarem que puntuï de l’1 al 9 la importància d’una sèrie d’objectius terapèutics i efectes adversos. TDApp utilitzarà aquesta informació per identificar el medicament amb més probabilitat d’assolir amb èxit els objectius que vostè vol aconseguir.

A continuació podrà accedir a informació sobre el TDAH, les seves repercussions, els medicaments disponibles i els efectes adversos que produeixen. Esperem que aquesta informació serveixi per a ajudar-lo a decidir quines són les seves preferències respecte del tractament del TDAH.

A què es refereix amb “les preferències”?

Entenem per preferències als objectius que vostè vol aconseguir amb el tractament i als efectes adversos que no vol presentar. Per ajudar-lo en la seva elecció li proporcionarem un llistat de preferències. Aquestes preferències poden ser de 3 tipus: relacionades amb els objectius terapèutics, amb els efectes adversos i amb l’acceptabilitat del tractament.

Què són els objectius terapèutics?

Els objectius terapèutics són als aspectes relacionats amb el TDAH que vostè vol millorar o prevenir amb el tractament. Hem inclòs diversos objectius terapèutics. Vostè haurà d’indicar-nos la importància que li dona a cada un d’aquests objectius. TDApp li proporcionarà informació per ajudar-lo a determinar la seva importància.

Què són els efectes adversos?

Els efectes adversos són les reaccions nocives causades per un medicament. Vostè haurà d’indicar-nos la importància que li dona a cada un dels efectes adversos que li presentem. TDApp també li proporcionarà informació sobre els efectes adversos per ajudar-lo a determinar la seva importància.

Què és l’acceptabilitat?

L’acceptabilitat és el grau amb què els efectes beneficiosos d’un tractament superen els efectes adversos. En tractaments com els del TDAH s’utilitza l’abandonament del tractament com a mesura d’acceptabilitat ja que si un medicament produeix una gran millora del problema de salut i provoca pocs efectes adversos és poc probable que el pacient el deixi de prendre aquest tractament. 

Com indico la importància de cada objectiu i efecte advers?

Li demanarem que ens indiqui la importància que vostè li dona a cada objectiu i efecte advers per mitjà d’una escala com la que es mostra a sota i que té una puntuació que va de l’1 al 9.

Si la puntuació que vostè dóna és de “1” voldrà dir que per a vostè aquell objectiu terapèutic o efecte advers té una importància mínima.

Si la puntuació que vostè dóna és de “9” voldrà dir que per a vostè aquell objectiu terapèutic o efecte advers té una importància màxima.

Vostè podrà matisar la importància entre mínima i màxima indicant qualsevol valor entre 1 i 9.

Per què cal que indiqui la importància de cada objectiu i efecte advers?

TDApp és una eina que té per objectiu recomanar el tractament que millor s’adapta a les seves preferències. Per fer-ho, TDApp està connectat a una base de dades que conté informació exhaustiva sobre els tractaments per al TDAH, de manera que, a partir de les preferències que vostè ha especificat, TDApp identifica el tractament que té més probabilitats de satisfer-les. Com que hi ha nombrosos medicaments per al tractament del TDAH i tenen una eficàcia i efectes adversos diferents, el tractament pot canviar molt segons  la importància que li doni als diferents objectius terapèutics i efectes adversos que li indiquem.

A continuació li proporcionem el llistat de preferències amb la informació necessària per a ajudar-lo a prendre una decisió sobre la seva importància.

Accés al Formulari TDApp per a Pacients

TDApp ajuda a les persones amb TDAH o als seus familiars a participar en la presa de decisions que afecten al tractament del TDAH. Trieu les vostres preferències pel que fa als objectius que vulgueu aconseguir.

Accés al Formulari TDApp per a Pacients

TDApp ajuda a les persones amb TDAH o als seus familiars a participar en la presa de decisions que afecten al tractament del TDAH. Trieu les vostres preferències pel que fa als objectius que vulgueu aconseguir.

Patrocinadors i col·laboradors