Formulari TDApp per a Pacients

TDApp, a través de les 18 preguntes, volem que ens indiqui les seves preferències pel que fa als objectius que vol assolir amb el tractament i els efectes adversos que no vol experimentar. Cadascuna d’aquestes preguntes podrà ampliar la informació a través del botó “més informació”. Aquesta informació l’ajudarà a seleccionar les seves preferències respecte al tractament del TDAH.

Per indicar les seves preferències li demanarem que puntuï de l’1 al 9 la importància d’una sèrie d’objectius terapèutics i efectes adversos. Si la puntuació que vostè dóna és de “1” voldrà dir que per a vostè aquell objectiu terapèutic o efecte advers té per a vostè una importància mínima. Si la puntuació que vostè dóna és de “9” voldrà dir que per a vostè aquell objectiu terapèutic o efecte advers té una importància màxima.

TDApp utilitzarà aquesta informació per trobar el tractament que millor s’adapti a les seves preferències.

És molt important que vostè discrimini la rellevància que li dóna a cada objectiu i efecte advers ja que això permetrà que TDApp recomani el tractament que té més probabilitat d’assolir les seves preferències. Per aquest motiu, recomanem que, com a molt, assigni una importància de 9 a una sola preferència, una importància de 8 a una altra preferència i una importància de 7 a dues preferències.

1Formulari TDApp
2Valoració Formulari
3Enviament resultat
 • 1. Quina importància té per a mi que el tractament millori els símptomes del TDAH?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori els símptomes de TDAH.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 2. Quina importància té per a mi que el tractament millori la impressió clínica global?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori la impressió clínica global.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 3. Quina importància té per a mi que el tractament previngui el desenvolupament d’un trastorn per ús de drogues?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament previngui el desenvolupament d’un trastorn per ús de drogues.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 4. Quina importància té per a mi que amb el tractament aconsegueixi disminuir el consum de drogues?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament disminueixi el seu consum de drogues.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 5. Quina importància té per a mi que el tractament disminueixi el risc de patir accidents?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament disminueixi el risc de patir accidents.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 6. Quina importància té per a mi que el tractament millori el rendiment acadèmic?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància té per a vostè que el tractament millori el rendiment acadèmic.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 7. Quina importància té per a mi que el tractament millori la qualitat de vida?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori la qualitat de vida.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 8. Quina importància té per a mi que el tractament no disminueixi la gana?

  Tenint present que la disminució de la gana causada pel tractament del TDAH pot ser un efecte advers molt freqüent però lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 quina importància té per a vostè que el tractament no produeixi disminució de la gana?

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 9. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi insomni?

  Tenint present que l’insomni causat pel tractament del TDAH pot ser un efecte advers molt freqüent però lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 quina importància té per a vostè que el tractament no produeixi insomni?

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 10. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi somnolència?

  Tenint present que la somnolència causada pel tractament del TDAH pot ser un efecte advers molt freqüent però lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 quina importància té per a vostè que el tractament no produeixi somnolència?

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 11. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi mareig?

  Tenint present que el mareig causat pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser molt freqüent però lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 quina importància té per a vostè que el tractament no produeixi mareig?

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 12. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi sequedat de boca?

  Tenint present que la sequedat de boca causada pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser molt freqüent però lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 quina importància té per a vostè que el tractament no produeixi somnolència?

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 13. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi tics?

  Tenint present que els tics causats pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser freqüent però habitualment lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament no produeixi tics.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 14. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi convulsions?

  Tenint present que les convulsions causades pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser greu però molt poc freqüent i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament no produeixi convulsions.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 15. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi vòmits?

  Tenint present que els vòmits causats pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser freqüent però habitualment lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament no produeixi vòmits.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 16. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi síncope?

  Tenint present que el síncope causat pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser greu però poc freqüent i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament no produeixi síncope.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 17. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi efectes adversos que em facin deixar el tractament?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescriguin no produeixi efectes adversos que facin deixar el tractament.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 18. Quina importància té per a mi que el tractament presenti una bona acceptabilitat?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància té per a vostè que el medicament que li prescriguin presenti una bona acceptabilitat.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

1Formulari TDApp
2Valoració Formulari
3Enviament resultat
 • 1. Quina importància té per a mi que el tractament millori els símptomes del TDAH?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori els símptomes de TDAH.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 2. Quina importància té per a mi que el tractament millori la impressió clínica global?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori la impressió clínica global.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 3. Quina importància té per a mi que el tractament previngui el desenvolupament d’un trastorn per ús de drogues?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament previngui el desenvolupament d’un trastorn per ús de drogues.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 4. Quina importància té per a mi que amb el tractament aconsegueixi disminuir el consum de drogues?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament disminueixi el seu consum de drogues.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 5. Quina importància té per a mi que el tractament disminueixi el risc de patir accidents?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament disminueixi el risc de patir accidents.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 6. Quina importància té per a mi que el tractament millori el rendiment acadèmic?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància té per a vostè que el tractament millori el rendiment acadèmic.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 7. Quina importància té per a mi que el tractament millori la qualitat de vida?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori la qualitat de vida.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 8. Quina importància té per a mi que el tractament no disminueixi la gana?

  Tenint present que la disminució de la gana causada pel tractament del TDAH pot ser un efecte advers molt freqüent però lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 quina importància té per a vostè que el tractament no produeixi disminució de la gana?

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 9. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi insomni?

  Tenint present que l’insomni causat pel tractament del TDAH pot ser un efecte advers molt freqüent però lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 quina importància té per a vostè que el tractament no produeixi insomni?

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 10. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi somnolència?

  Tenint present que la somnolència causada pel tractament del TDAH pot ser un efecte advers molt freqüent però lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 quina importància té per a vostè que el tractament no produeixi somnolència?

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 11. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi mareig?

  Tenint present que el mareig causat pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser molt freqüent però lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 quina importància té per a vostè que el tractament no produeixi mareig?

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 12. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi sequedat de boca?

  Tenint present que la sequedat de boca causada pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser molt freqüent però lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 quina importància té per a vostè que el tractament no produeixi somnolència?

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 13. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi tics?

  Tenint present que els tics causats pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser freqüent però habitualment lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament no produeixi tics.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 14. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi convulsions?

  Tenint present que les convulsions causades pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser greu però molt poc freqüent i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament no produeixi convulsions.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 15. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi vòmits?

  Tenint present que els vòmits causats pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser freqüent però habitualment lleu i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament no produeixi vòmits.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 16. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi síncope?

  Tenint present que el síncope causat pel tractament del TDAH és un efecte advers que pot ser greu però poc freqüent i que desapareix quan el pacient deixa de prendre el tractament, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament no produeixi síncope.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 17. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi efectes adversos que em facin deixar el tractament?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescriguin no produeixi efectes adversos que facin deixar el tractament.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 18. Quina importància té per a mi que el tractament presenti una bona acceptabilitat?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància té per a vostè que el medicament que li prescriguin presenti una bona acceptabilitat.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

Patrocinadors i col·laboradors