Formulari TDApp per a Pacients

TDApp, a través de les 18 preguntes, volem que ens indiqui les seves preferències pel que fa als objectius que vol assolir amb el tractament i els efectes adversos que no vol experimentar. Cadascuna d’aquestes preguntes podrà ampliar la informació a través del botó “més informació”. Aquesta informació l’ajudarà a seleccionar les seves preferències respecte al tractament del TDAH.

Per indicar les seves preferències li demanarem que puntuï de l’1 al 9 la importància d’una sèrie d’objectius terapèutics i efectes adversos. Si la puntuació que vostè dóna és de “1” voldrà dir que per a vostè aquell objectiu terapèutic o efecte advers té per a vostè una importància mínima. Si la puntuació que vostè dóna és de “9” voldrà dir que per a vostè aquell objectiu terapèutic o efecte advers té una importància màxima.

TDApp utilitzarà aquesta informació per trobar el tractament que millor s’adapti a les seves preferències.

És molt important que vostè discrimini la rellevància que li dóna a cada objectiu i efecte advers ja que això permetrà que TDApp recomani el tractament que té més probabilitat d’assolir les seves preferències. Per aquest motiu, recomanem que, com a molt, assigni una importància de 9 a una sola preferència, una importància de 8 a una altra preferència i una importància de 7 a dues preferències.

1Formulari TDApp
2Valoració Formulari
3Enviament resultat
 • 1. Quina importància té per a mi que el tractament millori els símptomes del TDAH?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori els símptomes de TDAH.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 2. Quina importància té per a mi que el tractament millori la impressió clínica global?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori la impressió clínica global.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 3. Quina importància té per a mi que el tractament previngui el desenvolupament d’un trastorn per ús de drogues?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament previngui el desenvolupament d’un trastorn per ús de drogues.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 4. Quina importància té per a mi que amb el tractament aconsegueixi disminuir el consum de drogues?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament disminueixi el seu consum de drogues.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 5. Quina importància té per a mi que el tractament disminueixi el risc de patir accidents?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament disminueixi el risc de patir accidents.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 6. Quina importància té per a mi que el tractament millori el rendiment acadèmic?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància té per a vostè que el tractament millori el rendiment acadèmic.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 7. Quina importància té per a mi que el tractament millori la qualitat de vida?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori la qualitat de vida.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 8. Quina importància té per a mi que el tractament no disminueixi la gana?

  Tenint present en què consisteix la disminució de la gana causada pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi disminució de la gana.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 9. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi insomni?

  Tenint present en què consisteixen l’insomni causat pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi insomni.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 10. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi somnolència?

  Tenint present en què consisteixen la somnolència causada pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi somnolència.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 11. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi mareig?

  Tenint present en què consisteix el mareig causats pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi mareig.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 12. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi sequedat de boca?

  Tenint present en què consisteix la sequedat de boca causada pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi sequedat de boca.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 13. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi tics?

  Tenint present en què consisteixen els tics causats pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi tics.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 14. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi convulsions?

  Tenint present en què consisteixen les convulsions causades pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi convulsions.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 15. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi vòmits?

  Tenint present en què consisteixen els vòmits causats pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi vòmits.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 16. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi síncope?

  Tenint present en què consisteix el síncope causat pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi síncope.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 17. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi efectes adversos que em facin deixar el tractament?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescriguin no produeixi efectes adversos que facin deixar el tractament.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 18. Quina importància té per a mi que el tractament presenti una bona acceptabilitat?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància té per a vostè que el medicament que li prescriguin presenti una bona acceptabilitat.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

1Formulari TDApp
2Valoració Formulari
3Enviament resultat
 • 1. Quina importància té per a mi que el tractament millori els símptomes del TDAH?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori els símptomes de TDAH.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 2. Quina importància té per a mi que el tractament millori la impressió clínica global?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori la impressió clínica global.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 3. Quina importància té per a mi que el tractament previngui el desenvolupament d’un trastorn per ús de drogues?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament previngui el desenvolupament d’un trastorn per ús de drogues.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 4. Quina importància té per a mi que amb el tractament aconsegueixi disminuir el consum de drogues?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament disminueixi el seu consum de drogues.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 5. Quina importància té per a mi que el tractament disminueixi el risc de patir accidents?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament disminueixi el risc de patir accidents.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 6. Quina importància té per a mi que el tractament millori el rendiment acadèmic?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància té per a vostè que el tractament millori el rendiment acadèmic.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 7. Quina importància té per a mi que el tractament millori la qualitat de vida?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el tractament millori la qualitat de vida.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 8. Quina importància té per a mi que el tractament no disminueixi la gana?

  Tenint present en què consisteix la disminució de la gana causada pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi disminució de la gana.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 9. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi insomni?

  Tenint present en què consisteixen l’insomni causat pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi insomni.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 10. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi somnolència?

  Tenint present en què consisteixen la somnolència causada pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi somnolència.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 11. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi mareig?

  Tenint present en què consisteix el mareig causats pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi mareig.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 12. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi sequedat de boca?

  Tenint present en què consisteix la sequedat de boca causada pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi sequedat de boca.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 13. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi tics?

  Tenint present en què consisteixen els tics causats pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi tics.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 14. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi convulsions?

  Tenint present en què consisteixen les convulsions causades pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi convulsions.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 15. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi vòmits?

  Tenint present en què consisteixen els vòmits causats pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi vòmits.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 16. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi síncope?

  Tenint present en què consisteix el síncope causat pel tractament del TDAH, la seva freqüència i gravetat, indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescrigui no produeixi síncope.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 17. Quina importància té per a mi que el tractament no produeixi efectes adversos que em facin deixar el tractament?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància que té per a vostè que el medicament que se li prescriguin no produeixi efectes adversos que facin deixar el tractament.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

 • 18. Quina importància té per a mi que el tractament presenti una bona acceptabilitat?

  Indiqui de l’1 al 9 la importància té per a vostè que el medicament que li prescriguin presenti una bona acceptabilitat.

  (1 = importància mínima; 9 = importància màxima)

Patrocinadors i col·laboradors