Per a Pacients

Tractament del TDAH

Les estratègies terapèutiques més importants per al TDAH són el tractament farmacològic, el psicològic i l’educatiu. Disposem de diversos medicaments per al tractament del TDAH que presenten importants diferències entre ells pel que fa a la seva eficàcia i els seus efectes adversos. Hem desenvolupat TDApp per ajudar els pacients a participar en la selecció del tractament. Per fer-ho, TDApp necessita que vostè indiqui les seves preferències en quant als objectius que vol aconseguir amb el tractament i els efectes adversos que no vol experimentar. Aquesta informació permet a TDApp identificar els medicaments que tenen més probabilitat d’assolir les seves preferències.

Com es pot tractar el TDAH?

El TDAH es pot tractar amb diverses estratègies terapèutiques o amb una combinació d’elles. Els tractaments farmacològics, psicològics i educatius són els més estudiats i utilitzats. TDApp és una eina per ajudar a identificar el medicament que millor s’adapta a les seves característiques i preferències.

Quins medicaments existeixen per tractar el TDAH?

Hi ha dos grups de medicaments per al TDAH: els estimulants i els no estimulants. Alguns exemples d’estimulants són el metilfenidat o els derivats de l’amfetamina. Alguns exemples de medicaments no estimulants són l’atomoxetina o la guanfacina. Sembla que tant els estimulants com els no estimulants augmenten les catecolamines, que són unes substàncies que utilitzen les neurones del cervell i que tenen un paper essencial en el pensament i l’atenció.

Els medicaments milloren els símptomes en moltes persones amb TDAH de manera que milloren la seva capacitat de concentrar-se, treballar i aprendre. Hi ha estudis suggereixen que alguns medicaments milloren algunes de les repercussions del TDAH com els accidents o el desenvolupament d’addiccions a substàncies.

No tots els medicaments per al tractament del TDAH són iguals. Hi ha diferències pel que fa a l’eficàcia i els efectes adversos que produeixen.

Quins tractaments psicològics existeixen per al TDAH?

S’han investigat nombrosos tipus de tractaments psicològics. No està clar que millorin la dificultat per prestar atenció, l’activitat o inquietud excessiva i la impulsivitat. No obstant això, les investigacions mostren que la psicoteràpia pot ajudar els pacients i les seves famílies a lluitar millor amb els desafiaments diaris. La psicoteràpia proporciona estratègies per mantenir una rutina i un horari, organitzar les activitats diàries, fer servir organitzadors de tasques i amb això millorar algunes de les repercussions del TDAH.

Quins tractaments educatius hi ha per al TDAH?

El tractament educatiu consisteix a proporcionar informació sobre el trastorn i les seves repercussions als pacients, pares, familiars i mestres. Amb això es pot aconseguir que els pacients, pares, familiars i professors canviïn les seves actituds respecte al TDAH, millorin la gestió de la frustració i s’enfrontin millor els problemes diaris, i que això es tradueixi en una millora en les formes de relacionar-se entre si.

Existeixen altres tractaments per al TDAH?

Sí. Alguns estudis suggereixen que alguns canvis en la dieta o un tractament neuropsicològic conegut com neurofeedback, també podrien ser eficaços, però, no és habitual la seva utilització en la majoria de persones amb TDAH perquè aquestes intervencions es troben encara en fase d’estudi.

Com pot ajudar TDApp en el tractament del TDAH?

TDApp és una eina per ajudar a identificar el medicament que millor s’adapta a les seves característiques i preferències. Per a això TDApp li demanarà quins són els objectius que vol aconseguir amb el tractament i quins efectes adversos no vol experimentar. TDApp està connectat amb una base de dades que conté informació exhaustiva sobre tots els medicaments que s’utilitzen per al tractament del TDAH, fet que li permet identifica el medicament que té més probabilitat d’assolir les seves preferències.

Accés al Formulari TDApp per a Pacients

TDApp ajuda a les persones amb TDAH o als seus familiars a participar en la presa de decisions que afecten al tractament del TDAH. Trieu les vostres preferències pel que fa als objectius que vulgueu aconseguir.

Accés al Formulari TDApp per a Pacients

TDApp ajuda a les persones amb TDAH o als seus familiars a participar en la presa de decisions que afecten al tractament del TDAH. Trieu les vostres preferències pel que fa als objectius que vulgueu aconseguir.

Patrocinadors i col·laboradors