Per a Pacients

Millora del rendiment acadèmic

Les persones amb TDAH presenten uns pitjors resultats acadèmics probablement degut al fet que tenen problemes amb l’organització i gestió del temps, dificultats amb la planificació de les tasques acadèmiques, i es distreuen amb facilitat.

Quina relació hi ha entre el TDAH i el rendiment acadèmic?

Nombrosos estudis realitzats majoritàriament als Estats Units troben que les persones amb un TDAH són més propenses a mostrar comportaments problemàtics a classe, presenten un pitjor resultat en les proves de lectura i matemàtiques, tenen un pitjor rendiment acadèmic, una menor durada de l’escolarització i índex d’abandonament més elevat. Probablement aquest pitjor rendiment acadèmic explica en part perquè les persones amb TDAH tenen feines amb salaris més baixos i per tant un menor nivell socioeconòmic.

Aquests pitjors resultats acadèmics probablement es deuen probablement al fet que les persones amb TDAH tenen problemes amb l’organització i gestió del temps, dificultats amb la planificació de les tasques acadèmiques, i es distreuen amb facilitat.

Atès que la majoria d’estudis han estat realitzats als Estats Units és difícil extrapolar els resultats en països amb sistemes educatius diferents.

Accés al Formulari TDApp per a Pacients

TDApp ajuda a les persones amb TDAH o als seus familiars a participar en la presa de decisions que afecten al tractament del TDAH. Trieu les vostres preferències pel que fa als objectius que vulgueu aconseguir.

Accés al Formulari TDApp per a Pacients

TDApp ajuda a les persones amb TDAH o als seus familiars a participar en la presa de decisions que afecten al tractament del TDAH. Trieu les vostres preferències pel que fa als objectius que vulgueu aconseguir.

Patrocinadors i col·laboradors