Per a Pacients

Millora dels símptomes de TDAH

Les persones amb TDAH presenten símptomes d’inatenció i d’hiperactivitat i impulsivitat. Hi ha pacients que presenten els dos grups de símptomes mentre que en d’altres predominen els d’un subgrup. Alguns exemples de símptomes que presenten les persones amb TDAH són cometre errors per descuit, tenir dificultat per a mantenir l’atenció, tenir dificultat per acabar les tasques o obligacions, distreure’s fàcilment, tenir problemes per a organitzar i planificar, perdre objectes, estar constantment en moviment, córrer, passejar o grimpar en llocs on no es considera apropiat fer-ho, sentir-se sovint inquiet, parlar sense parar, tenir problemes per esperar i interrompre a altres. Com més greus són els símptomes major interferència produeixen en la el funcionament de la persona.

Què són els símptomes?

Les malalties o trastorns es manifesten a través de símptomes que, en el cas del TDAH, obstaculitzen el funcionament o el desenvolupament de la persona. Els símptomes de TDAH s’agrupen en dues categories: símptomes d’inatenció i símptomes d’hiperactivitat i impulsivitat. Hi ha pacients que presenten els dos grups de símptomes mentre que en d’altres predominen els d’un subgrup.

Quins són els símptomes del TDAH?

Alguns dels símptomes d’inatenció que presenten les persones amb TDAH són els següents:

 • Passar per alt o descuidar els detalls
 • Cometre errors per descuit a l’escola o la feina
 • Tenir dificultat per a mantenir l’atenció mentre fa una activitat, p.e. quan juguen o llegeixen o mentre escolten una conversa
 • No escoltar quan se’ls parla
 • Tenir dificultat per a seguir instruccions, acabar les tasques o obligacions
 • Tenir dificultat per a acabar les tasques un cop començades ja que es distreuen fàcilment
 • Tenir problemes per a:
  -organitzar tasques que requereixen una seqüència d’accions,
  -mantenir els objectes i pertinences en ordre,
  -mantenir el treball organitzat,
  -realitzar les tasques en el temps planificat,
 • Evitar fer tasques que requereixin un esforç mental sostingut
 • Perdre objectes necessaris per a les tasques o activitats, com ara el material escolar, carteres, claus, ulleres i telèfons mòbils
 • Distreure’s fàcilment amb pensaments o estímuls no relacionats amb l’activitat que es vol realitzar
 • Oblidar-se de realitzar tasques diàries, com p.e. mantenir les cites o retornar les trucades

Alguns dels símptomes d’hiperactivitat i impulsivitat que presenten les persones amb TDAH són els següents:

 • Moure’s quan s’està assegut.
 • Aixecar-se i passejar-se en moments i llocs en els que s’espera que les persones romanguin assegudes, com a l’aula o l’oficina
 • Córrer, passejar o grimpar en llocs on no es considera apropiat
 • Sentir-se sovint inquiet
 • Estar constantment en moviment o deambulant o actuant com si fossin “impulsats per un motor”
 • Parlar sense parar
 • Respondre les preguntes abans que s’acabin de formular o parlar sense esperar el seu torn en la conversa
 • Tenir problemes per esperar el torn
 • Interrompre a altres o ficar-se, per exemple, en les converses, jocs o activitats

Aquests símptomes es poden mesurar emprant escales que poden ser administrades per pacients, pares, professors o els clínics.

Com més greus són els símptomes major interferència produeixen en la vida diària.

Accés al Formulari TDApp per a Pacients

TDApp ajuda a les persones amb TDAH o als seus familiars a participar en la presa de decisions que afecten al tractament del TDAH. Trieu les vostres preferències pel que fa als objectius que vulgueu aconseguir.

Accés al Formulari TDApp per a Pacients

TDApp ajuda a les persones amb TDAH o als seus familiars a participar en la presa de decisions que afecten al tractament del TDAH. Trieu les vostres preferències pel que fa als objectius que vulgueu aconseguir.

Patrocinadors i col·laboradors