El 03 de març de 2023 el projecte TDApp, a través de l’IDIBGI, ha rebut el Segell de Qualitat ITEMAS, que és la Plataforma de dinamització i innovació de les capacitats industrials del Sistema Nacional de Salut. Aquesta estructura de suport a la innovació sanitària està promoguda per l’Institut de Salut Carles III (ISCIII) com a una de les seves plataformes tecnològiques. El seu objectiu és facilitar que les idees innovadores dels professionals sanitaris arribin a generar valor per al sistema a través d’afavorir la transferència de tecnologia, la cultura de la innovació i la comunicació amb la resta de la societat.

En les conclusions de l’informe d’avaluació, l’ISCIII justifica que ens ha atorgat el Segell de Qualitat perquè “El projecte TDApp cobreix una necessitat clínica clara, per la qual cosa es considera un projecte d’alt potencial per a una indicació creixent i amb poques solucions a mercat, cosa que podria suposar un alt valor de cost-oportunitat per al Sistema Nacional de Salut. És per això que a aquest projecte se li atorga el Segell de Qualitat ITEMAS”.