sense estils

TDApp, a través de les 17 preguntes, volem que ens indiqui les seves preferències pel que fa als objectius que vol assolir amb el tractament i els efectes adversos que no vol experimentar. Cadascuna d’aquestes preguntes va acompanyada d’un breu resum que podrà ampliar a través del botó “més informació”. Aquesta informació li ajudarà a seleccionar les seves preferències respecte del tractament del TDAH.

Per indicar les seves preferències li demanarem que puntuï de l’1 al 9 la importància d’una sèrie d’objectius terapèutics i efectes adversos. Si la puntuació que vostè dóna és de “1” voldrà dir que per a vostè aquell objectiu terapèutic o efecte advers té per a vostè una importància mínima. Si la puntuació que vostè dóna és de “9” voldrà dir que per a vostè aquell objectiu terapèutic o efecte advers té una importància màxima.

TDApp utilitzarà aquesta informació per trobar el tractament que millor s’adapti a les seves preferències.

Patrocinadors i col·laboradors