OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

Per a Pacients

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

Els objectius terapèutics són als aspectes relacionats amb el TDAH que vostè vol millorar o prevenir amb el tractament. Hem inclòs diversos objectius terapèutics. Vostè haurà d’indicar-nos la importància que li dona a cada un d’aquests objectius. TDApp li proporcionarà informació per ajudar-lo a determinar la seva importància.

Acceso al Formulario TDApp para Pacientes

TDApp ayuda a las personas con TDAH o a sus familiares a participar en la toma de decisiones que afectan al tratamiento del TDAH. Elija sus preferencias en cuanto a los objetivos que quieran alcanzar.

Acceso al Formulario TDApp para Pacientes

TDApp ayuda a las personas con TDAH o a sus familiares a participar en la toma de decisiones que afectan al tratamiento del TDAH. Elija sus preferencias en cuanto a los objetivos que quieran alcanzar.

Patrocinadors i col·laboradors